• ЧДГ „Д-р Петър Берон“ –
  традицията среща иновациите

 • ЧДГ „Д-р Петър Берон“ –
  традицията среща иновациите

 • ЧДГ „Д-р Петър Берон“ –
  традицията среща иновациите

 • ЧДГ „Д-р Петър Берон“ –
  традицията среща иновациите

 • ЧДГ „Д-р Петър Берон“ –
  традицията среща иновациите

авторска програма за предучилищно образование

Авторска програма за предучилищно образование, съобразена с изискванията на МОН

ЧДГ „Д-р Петър Берон“ е място за малки деца от две години и половина до пет. Тук, те всеки ден научават много неща, но също така играят, творят и се забавляват.

обучение което следва интересите на детето

Обучение, което следва интересите на детето

Ние вярваме, че всяко дете е уникално и всяко учи със свое темпо и по свой начин. Нашият екип от учители и специалисти подкрепя децата да учат всеки ден колко невероятен е света, в който живеят.

учене чрез преживяване

Учене чрез преживяване

Ние подготвяме децата за времето, в което те, като възрастни, ще трябва да вземат много и сложни решения, да боравят с различна и понякога противоречива информация.

грижа за детето

Грижа за детето, основана на уважение и зачитане на личността му

Екипът ЧДГ „Д-р Петър Берон“ застава зад принципа, че грижата и отношението към децата се основават на зачитането и уважението на детската личност.

От нашата галерия